ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.04.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 260л/с, од кои 220л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Стеван Апостолоски
– 11ти Октомври
– Кеј 9ти Септември
– Орде Чопела

Share on facebook
Сподели на Facebook