ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.01.2021 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 295л/с, од кои 270л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Дабничка
– Београдска
– Цане Кузманоски
– Круме Волнароски

Share on facebook
Сподели на Facebook