ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.12.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 274л/с, од кои 100л/с од Студенчица, 149л/с од бунари и 25л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Браќа Нунески
– Леце Котески
– Кордун
– Реон: Кишојца-Орушица

Share on facebook
Сподели на Facebook