ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 14.12.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 289л/с, од кои 115л/с од Студенчица, 144л/с од бунари и 30л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– М.Шаторов-Шарло
– Борка Стеваноски
– Марксова
– Браќа Нунески

Share on facebook
Сподели на Facebook