ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 11.12.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 232л/с, од кои 202л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 30л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Реон: бул. Гоце Делчев (реон Форма Нова)
– Реон: Точила Е1
– Кирил Иван Петрович
– Благоја Шукуроски

Share on facebook
Сподели на Facebook