ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 04.12.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 284л/с, од кои 94л/с од Студенчица, 160л/с од бунари и 30л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Реон: Поводеници
– Реон: Металец
– Менде Бошкоски
– Ѓорѓи Димитров
– Пере Темелкоски

Share on facebook
Сподели на Facebook