ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 210л/с, од кои 140л/с од Студенчица, 40л/с од бунари и 30л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Орде Чопела
– Дабничка
– Јоска Јорданоски
– Населено место с.Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook