ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 202л/с, од кои 140л/с од Студенчица, 32л/с од бунари и 30л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Борис Кидрич
– Ило Попадинец
– Димче Антулески
– Борка Утот
– Јоска Јорданоски

Share on facebook
Сподели на Facebook