ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 07.10.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 279/с, од кои 214л/с од Студенчица, 30л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Круме Јаскоски
– Гоце Делчев
– Населено место с.Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook