ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 263л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 28л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Спиро Црне
– Леце Котески
– Цане Кузманоски
– Пане Талески
– Александар Македонски со Димо Нареднико

Share on facebook
Сподели на Facebook