ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 25.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 263л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 28л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Пиринска
– Трајко Николоски
– Ѓумушица
– Јоска Јорданоски
– Булевар „Г.Делчев“ (реконструкција)

Share on facebook
Сподели на Facebook