ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 293л/с, од кои 200л/с од Студенчица, 58л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Мирче Ацев
– 15 ти Корпус
– Булевар „Г.Делчев“
– М.Шаторов-Шарло
– с.Големо Коњари

Share on facebook
Сподели на Facebook