Во завршна фаза продолжувањето на канализационата линија на ул „Mитко Цветаноски“

Во завршна фаза е реконструкцијата на водоводната линија на ул “Митко Цветаноски” имено старата линија Фи 63 е заменета со нова полиетиленска со истата големина а во должина од 260 метри. На реконструираната линија се поврзани 23 домаќинства. Оваа линија беше една од приоритетните за реконструкција на ЈКП “Водовод и Канализација”- Прилеп  поради честите дефекти кои настануваа на овој потек a со цел обезбедување непречено водоснабдување на жителите од оваа улица.

Share on facebook
Сподели на Facebook