ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.09.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 260л/с, од кои 220л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Круме Волнароски
– Сутјеска
– Мирче Ацев
– Реон: Могила
– н.м.Канатларци
– н.м.Мало Коњари

Share on facebook
Сподели на Facebook