ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 24.08.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 240л/с, од кои 205л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Београдска
– Ило Попадинец
– Митко Цветаноски
– Кузман Јосифоски

Share on facebook
Сподели на Facebook