ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.08.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 247л/с, од кои 210л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 37л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Ило Попадинец
– Борка Талески
– Пере Тошев
– Вера Циривири
– Реон: Хемиско училиште
– Реон: Фонтана (Комерцијална)

Share on facebook
Сподели на Facebook