ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 19.08.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 262л/с, од кои 225л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 37л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Мукос
– Беровска
– Гога Димитриоски
– н.м.Кадино Село

Share on facebook
Сподели на Facebook