ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.08.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 255л/с, од кои 220л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Пенко Здравкоски
– Марксова
– н.м.Мажучиште
– н.м.Подмол

Share on facebook
Сподели на Facebook