ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 05.08.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 280л/с, од кои 245л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Кеј 9 ти Септември
– Марксова
– Реон: Собирна-Бунари
– н.м.Мажучиште

Share on facebook
Сподели на Facebook