ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 265л/с, од кои 230л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Ѓорѓи Димитров
– Љупчо Марулец
– Реон: Стадион„Г.Делчев“
– н.м.Мажучиште
– н.м.Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook