ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 28.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 293л/с, од кои 258л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Партизанска
– Победа
– Тоде Дупјачанец
– Кеј 9 ти Септември
– н.м Канатларци
– н.м.Ново Лагово

Share on facebook
Сподели на Facebook