ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 23.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 312л/с, од кои 277л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Ѓорѓи Димитров
– Дабнички Завој
– Марксова (Општина,Пошта,Телеком и Здравствен дом)
– Реон: Стадион „Г.Делчев
– Реон: Касарна „Г.Делчев“
– На ул. Круме Волнароски на потегот од ул. Партизанска до ул.Александар Иваноски, ќе има прекин на водоснабдувањето поради преповрзување на кујќните приклучоци  од 8:00 часот до завршување на активностите.

Share on facebook
Сподели на Facebook