ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 320л/с, од кои 285л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Методија Патчев
– Трајко Тарцан
– Пчиња
– Републиканска реконструкција
– Ленин
– Реон Кланица
– На ул. Круме Волнароски на потегот од ул. Партизанска до ул.Александар Иваноски, ќе има прекин на водоснабдувањето поради преповрзување на кујќните приклучоци  од 8:00 часот до завршување на активностите.

Share on facebook
Сподели на Facebook