ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 10.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 291л/с, од кои 256л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Питу Гули
– Адем Адемоски
– Глигор Прличев
– Нил Амстронг
– Братство и Единство
– Октомвриска
Исто така ги известуваме жителите на ул.”Круме Волнароски” на потезот од ул.”Партизанска” до ул “Александар Иваноски -Кусиот”  и ул.”Митко Цвеаноски” дека ќе имаат прекин во водоснабдувањето поради реконструкција на водоводната мрежа до 17 часот.

Share on facebook
Сподели на Facebook