ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 08.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 329л/с, од кои 294л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Цане Кузманоски
– Методија Патчев
– Козара
– Реон: Булевар„Г.Делчев“
– Населено место: Ореовец

Share on facebook
Сподели на Facebook