ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 02.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 315л/с, од кои 280л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Диме Карески
– Круме Волнароски
– Дабничка
– Ило Попадинец
– Ваљевска
– Населено место: Канатларци
Исто така на улица “Круме Волнароски”  односно на потегот помеѓу  ул”Партизанска” до ул “Тризла” ќе се врши преповрзување на куќните приклучоци од старата на новата водоводна линија, а притоа ќе има прекин во водоснабдувањето.

Share on facebook
Сподели на Facebook