ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.07.2020 ќе биде нормално со здравствено исправна вода за пиење.
Вкупната произведена количина на вода е 273л/с, од кои 238л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Републиканска
– Круме Волнароски
– А.Македонски (кај МИКОМ)
– Ило Попадинец
– Богомилска
– Дабнички Завој

Share on facebook
Сподели на Facebook