ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 22.06.2020 ќе биде нормално.
Вкупната произведена количина на вода е 280л/с, од кои 245л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Круме Беќар
– Илија Дреноски
– Никшичка
– Братство и Единство
– н.м.Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook