ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.06.2020 ќе биде нормално.
Вкупната произведена количина на вода е 278л/с, од кои 243л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 35л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Киро Базерко
– Круме Волнароски
– Мирче Ацев
– Октомвриска
– Кирил и Методиј
– Населено место Канатларци

Share on facebook
Сподели на Facebook