ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 01.06.2020 ќе биде нормално.
Вкупната произведена количина на вода е 230л/с, од кои 190л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Љубен Лапе
– Архимедова
– Благоја Шукуроски
– Октомвриска
– Реон Булевар„Г.Делчев“

Share on facebook
Сподели на Facebook