ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 29.05.2020 ќе биде нормално.
Вкупната произведена количина на вода е 215л/с, од кои 175л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 40л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Круме Волнароски
– Димитар Влахов
– Браќа Нунески

Share on facebook
Сподели на Facebook