JKП “Водовод и канализација” – Прилеп и Општина Прилеп го решават деценискиот проблем со водоснабдување на населеното место Канатларци

Градоначалникот Илија Јованоски, претседателот на Совет на општина Прилеп, Миле Талевски и директорот на ЈКП „Водовод и канализација“, Емил Јанески, денеска го посетија населеното место Канатларци, со цел да ги најават проектите кои Општината и јавното претпријатие ги имаат планирано за ова населено место, а чија реализација започнува деновиве. Најголемиот проблем на жителите на Канатларци, чие главно занимање се земјоделието, односно тутунопроизводството и сточарството, е водоснабдувањето. Постојните количини на вода за пиење не ги задоволуваат потребите на месното население, заради што Општина Прилеп изработи проект за нова бушотина.

Play Video

„Јавната набавка е завршена, избран е економскиот оператор и после завршувањето на празникот Рамазан Бајрам, кој во оваа прилика им го честитам на жителите на Канатларци, во договор со изведувачот, веднаш започнуваме со копање на бунарот. За многу кратко време жителите ќе добијат вода за пиење, со што проблемот на Канатларци со водоснабдување ќе се реши еднаш засекогаш. Во оваа прилика сакам да истакнам дека продолжуваме и со градежните активности за иградба на патната инфраструктура во Прилеп и населените места, така што на почетокот на следната недела започнува асфалтирањето на улици во ова населено место, во должина од еден километар. Веднаш потоа следува асфалтирање на улиците во Ерековци и Тополчани, со што да крајот на овој месец ќе бидат завршени сите планирани активности за реконструкција и рехабилитација на улиците во општината“, изјави градоначалникот Јованоски.
Првиот човек на ЈКП „Водовод и канализација“, Емил Јанески нагласи дека во овој момент, населеното место Канатларци кое брои повеќе од 2.000 жители, се водоснабдува од бунар со капацитет од околу 2.5 литри во секунда и четирикиловатна пумпа на длабочина од околу 50 метра, што ни приближно не е на потребното ниво. „Со проектот кој го изработи Општина Прилеп, се очекува новиот бунар да има издашност од најмалку 5-7 литри во секунда, што е за 3 до четири пати повеќе од вкупните количини на вода со кои во овој момент се водоснабдува селото. Со тоа, деценискиот проблем со водоснабдување на Канатларци очекуваме да биде решен. Веднаш после завршување на работата со бунарот, ќе биде направена проверка на квалитетот на водата од страна на Центарот за јавно здравје и спроведена линија до постојните водоводни линии, со кои се носи вода до домовите на граѓаните во ова населено место“, истакна Јанески. „Благодарност до градоначалникот, до локалната самоуправа што имаа слух да го решат овој долгорочен проблем кој што го имавме со водата, исто така и за асфалтирањето на улицата, која немаше ни асфалт ниту пак имаше турено тампон. Но најважно ни беше проблемот со водата да ни се реши“, потенцираше Метин Мемишоски, претседател на месната заедница Канатларци.

Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next
Share on facebook
Сподели на Facebook