Поставена нова атмосферска канализациона линија на булевар “Гоце Делчев”

Поставена е на нова атмосверска канализациона линија на булевар “Гоце Делчев”. Новопоставената линија е во вкупна должина од 60метри од кои 45 метри се DN200 и 20 мети ф125.
Со поставувањето  на оваа атмосверска канализациона линија се решава долгогодишниот проблем со насобирањето на атмосверските води  на овој дел од булеварот при поголеми врнежи.

Share on facebook
Сподели на Facebook