ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 05.05.2020 ќе биде нормално. Поради зголемена издашност на изворот Студенчица се појави извесно заматување на водата, поради тоа се препорачува десет минутно превривање пред употреба.

Вкупната произведена количина на вода е 222/с, од кои 176л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 46л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Трајко Тарцан
– Октомвриска
– Владо Стојаноски
– Ило Попадинец

Share on facebook
Сподели на Facebook