ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 30.04.2020 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 210/с, од кои 165л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 45л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Булевар „Г.Делчев“
– Републиканска
– Методија Патчев
– Даме Гагалески

Поради зголемена издашност на изворот Студенчица се појави извесно заматување на водата, поради тоа се препорачува десет минутно превривање пред употреба.

Share on facebook
Сподели на Facebook