Известување до корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп

Се известуваат корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп, дека поради прогласената пандемија со вирусот COVID – 19, наплатниот шалтер во центар на ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп ќе работи според следното работно време:

Понеделник – 8:30-16:00 часот
Вторник – 8:30-16:00 часот
Среда – 8:30-16:00 часот
Четврток – 8:30-16:00 часот
Петок – 8:30-16:00 часот
Сабота – 8:00-14:00 часот

Наплата на сметки може да се врши и на наплатниот шалтер во просториите на ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп кој ќе биде со работно време од 7:00 па се до 15:00 часот, секој работен ден. Исто така наплата на сметки може да се врши и на шалтерот во населбата Точила каде работното време ќе биде 8:30 па се до 14:00 часот секој работен ден и Сабота и 8:00 па се до 14:00 часот.

Исто така ги известуваме нашите корисници дека наплатата на сметки може да се изврши и по електронски пат.


Со почит
ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп

Share on facebook
Сподели на Facebook