Известување до корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп

Се известуваат корисниците на услуги од ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп, дека поради прогласената пандемија со вирусот COVID – 19, наплатниот шалтер во центар на ЈКП”Водовод и канализација”- Прилеп ќе работи според следното работно време:

Понеделник – 8:30-15:00 часот
Вторник – 8:30-15:00 часот
Среда – 8:30-15:00 часот
Четврток – 8:30-15:00 часот
Петок – 8:30-15:00 часот


Наплата на сметки може да се врши и на шалтер во просториите на ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп и наплатен центар Точила во време од 8:30 па се до 14:00 часот, секој работен ден. Исто така ги известуваме нашите корисници дека наплатата на сметки може да се изврши и по електронски пат.
Поради прогласената пандемија за месеците април и мај ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп ќе фактурира просек на потрошена вода, а потоа ќе се изврши порамнување на сметките.

Со почит
ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп

Share on facebook
Сподели на Facebook