Известување до граѓаните на Општина Прилеп

Поради актуелната состојба со вирусот COVID 19 и прогласената пандемија ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп ги става во мирување сите реконструкции и поставувања на нови водоводни и канализациони линии.
Се до нормализирањето на ситуацијата ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп ќе се фокусира на одржување на постоечките линии и нивна санација во случаеви на дефект.

Со почит
ЈКП”Водовод и канализација” – Прилеп

Share on facebook
Сподели на Facebook