ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО СТРАНКИТЕ ПОВРЗАНО СО ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА ВИРУСОТ COVID – 19

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТРАНКИТЕ ДЕКА ПОРАДИ ПРОГЛАСЕНАТА ПАНДЕМИЈА НА ВИРУСОТ COVID – 19 (КОРОНА ВИРУС),  СОГЛАСНО ПРЕПОРАКИТЕ ОД ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО, А ВО НАСОКА НА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ШИРЕЊЕ НА БОЛЕСТА, ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИЛЕП ГО ОГРАНИЧУВА ДВИЖЕЊЕТО И КОМУНИКАЦИЈАТА СО СТРАНКИТЕ, ОСВЕН СЛУЖБАТА ЗА ПРИЈАВА НА ДЕФЕКТИ, ПОПЛАКИ И ЖАЛБИ И ШАЛТЕРИТЕ ЗА НАПЛАТА КОИ ЌЕ ФУНКЦИОНИРААТ НОРМАЛНО, НО СО ЗГОЛЕМЕНА ПРЕТПАЗЛИВОСТ. КОМУНИКАЦИЈАТА НА СТРАНКИТЕ СО ОСТАНАТИТЕ СЛУЖБИ ЌЕ СЕ ВРШИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ.                                                
(ПРЕКУ ТЕЛЕФОНСКИТЕ БРОЕВИ, ПРАШАЛНАТА ФОРМА НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО vodovod-prilep.mk, FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО, ПО ПАТ НА e-mail ПОРАКИ И ДРУГ ВИД НА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА)

Share on facebook
Сподели на Facebook