Соопштение до корисниците на услугите на ЈКП”Водовод и Канализација” – Прилеп

JKП”Водовод и Канализација” – Прилеп ги повикува своите корисници паќањето на сметките да го сторат по електронски пат користеќи  ја WEB – Страницата www.vodovod-prilep.mk со цел елиминирање на секоја можност за ширење и превенција од Covid-19. Исто така JKП”Водовод и Канализација” ги советува граѓаните наместо да доаѓаат лично во нашите простории, да ги користат електронските услуги кои се достапни 24/7.

Со почит
ЈКП”Водовод и Канализација” – Прилеп

Share on facebook
Сподели на Facebook