ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 17.03.2020 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 226/с, од кои 180л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 46л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:
– Савска
– Кордун
– Пере Тошев
– Дабнички Завој
– Ило Попадинец
– Реон: Булевар„Гоце Делчев“

Share on facebook
Сподели на Facebook