ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.02.2020 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 260/с, од кои 222л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 38л/с сопствени извори.

Водоснабдувањето е непрекинато и стабилно на целата територија на Општина Прилеп

Share on facebook
Сподели на Facebook