ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 20.12.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 253/с, од кои 209л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 46л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Круме Волнароски
– Цане Кузманоски
– Јоска Јорданоска
– 5 та Прилепска бригада

Share on facebook
Сподели на Facebook