ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 13.12.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 225/с, од кои 200л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 25л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Собирна Извори (кај Вештачко Езеро)
– Сотка Џигиџик
– Гостиварска
– Точила Е2

Share on facebook
Сподели на Facebook