Поставена хидрантска мрежа на градскиот стадион Гоце Делчев

Денес заврши поставувањето на хидрантска мрежа во градскиот стадион  „Гоце Делчев“ – Прилеп.
Имено, во градскиот стадион „Гоце Делчев “ поставена е  хидрантска мрежа DN 110 со должина од 270 метри.

Share on facebook
Сподели на Facebook