Известување до граѓани на Општина Прилеп

Почитувани граѓани,
ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп Ве известува дека од почетокот на месец декември 2019 година, при уплата на сметките за водни услуги во АД за Поштенски сообраќај „Македонска пошта“- Подружница Прилеп, ќе Ви се наплаќа тарифа- провизија според
Правилник за задоместоци на услуги.
Па според наведеното, да не би плаќале непотребно провизија, Ве повикуваме сметките за водни услуги да ги наплаќате во Наплатните центри – Пазар, Точила и Дирекција при ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп или на нашиот електронски портал
https://www.vik-prilep.mk.
(за повеќе информации за електронската наплата на сметките, преземете го деталното упатство од порталот).

                                                                                                                                                                      Дата: 14.11.2019
                                                                                                                                                                              Прилеп

  Со почит,
ЈКП Водовод и Канализација- Прилеп

Share on facebook
Сподели на Facebook