ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 15.11.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 176/с, од кои 150л/с од Студенчица, 0л/с од бунари и 26л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Ило Попадинец
– Вера Циривири
– Реон: Точила Е 1
– Реон: Хлорна

Share on facebook
Сподели на Facebook