ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 12.11.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 242/с, од кои 100л/с од Студенчица, 116л/с од бунари и 26л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Круме Волнароски
– Браќа Нунески
– Булевар „Г.Делчев“

Share on facebook
Сподели на Facebook