ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 06.11.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 260/с, од кои 110л/с од Студенчица, 124л/с од бунари и 26л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Киро Базерко
– Пчиња
– Бистра Планина
– Круме Волнароски
– Ѓорѓи Димитров

Share on facebook
Сподели на Facebook