ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Водоснабдувањето на ден 04.11.2019 ќе биде нормално.

Вкупната произведена количина на вода е 250/с, од кои 95л/с од Студенчица, 130л/с од бунари и 25л/с сопствени извори.

Прекин во водоснабдувањето заради санација на дефекти во периодот од 08 до 14 часот ќе има на следните улици и делови од Општина Прилеп:

– Пиринска
– Мукос
– Слобода
– Круме Волнароски
– Н.Циривири со Т.Тарцан

Share on facebook
Сподели на Facebook